Wednesday, 23 November 2011

RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 6Mata Pelajaran                      :           Pendidikan Islam
Tarikh                                    :           18 Februari 2011 (Rabu)
Masa                                       :           8.45 – 9.15 pagi ( 30 minit )
Darjah                                    :           Tahun 6
Bidang                                    :           Adab & Akhlak Islamiah
Tajuk                                      :           Adab Rehlah
Objektif  Pengajaran            :   Aras 1.  Menyatakan adab-adab rehlah
    Aras 2.  Menyebut perkara-perkara yang dilarang semasa rehlah
                                                    Aras 3.  Menyenaraikan hikmah beradab ketika rehlah
Alat Bantu Mengajar            :           Video, lembaran kerja berpandu, slaid powerpoint
Pengetahuan Sedia Ada       :           Murid mengetahui tujuan rehlah
Nilai-Nilai Murni                   :           Menjaga kebersihan alam sekitar
Kaedah Pengajaran              :           Soal jawab, perbincangan, latih tubi, sumbangsaran
Langkah-Langkah Pengajaran
LANGKAH
ISI PELAJARAN
STRATEGI P & P
ABM

Set Induksi
(5 minit)

Video yang menunjukkan situasi rehlah


- Guru memaparkan video rehlah
- Bersoal jawab secara lisan dengan
   murid tentang video tersebut.
- Guru menerima jawapan murid dan
  mengaitkan dengan tajuk pelajaran
ABM
Video

Langkah 1

(9 minit)
Adab-adab rehlah
1. Niat yang baik
2. Tempat yang selamat
3. Pakaian menutup aurat
4. Menjaga keselamatan diri

Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan
- Murid diminta berbincang mengenai adab-adab rehlah mengikut kumpulan
-  Guru memberi bimbingan kepada semua kumpulan
-  Wakil kumpulan membacakan hasil perbincangan
ABM
Lembaran kerja berpandu

Langkah 2

(6 minit)
Perkara yang dilarang semasa rehlah
1. Bergaul bebas
2. Berpakaian mendedahkan aurat
3. Merosakkan harta awam
4. Mengotorkan tempat awam
- Guru menunjukkan slaid
  powerpoint satu persatu mengenai
  perkara yang dilarang semasa rehlah
- Murid diminta membaca perkara yang dilarang semasa rehlah secara latih tubi (kelas/individu)
-  Guru menjelaskan perkara yang dilarang semasa rehlah secara ringkas
ABM
Slaid powerpoint
Langkah-Langkah Pengajaran
LANGKAH
ISI PELAJARAN
STRATEGI P & P
ABM

Langkah 3

(7 minit)
Hikmah mengamalkan adab rehlah


- Sumbangsaran daripada murid mengenai hikmah mengamalkan adab rehlah.
- Murid memberi pendapat dan idea jawapan masing-masing dengan bimbingan guru
-  Guru meminta murid menyebut semula hikmah mengamalkan adab rehlah
ABM

 

Penutup

(5 minit)

Pengukuhan
Menyebut semula isi pelajaran yang dipelajari secara lisan
- Guru meminta beberapa orang
  murid membuat rumusan terhadap isi pelajaran yang dipelajari.
No comments:

Post a Comment

bM


ku

Â

kj

kk